Verzekeringen en Hypotheken
Meer nieuws op nu.nl

Verzekeringen

Zakelijk

Ondernemersverzekeringen

De ene ondernemer is de andere niet. De ondernemer neemt binnen de verzekeringswereld een heel bijzondere plaats in. Want een ondernemer is iemand die doorgaans bepaalde risico’s accepteert. Daar is hij (of zij) namelijk ondernemer voor geworden: winst maken door risico’s te accepteren. Een succesvolle ondernemer is dan ook vaak iemand, die een goede combinatie heeft weten te maken tussen investeringen, risico’s en beleid.

Verzekeringsoplossingen

Voor verzekeraars betekent dit, dat de verzekeringsoplossingen altijd uit dienen te gaan van die combinatie:

 • welke investeringen zijn gedaan
 • welke risico’s zijn zelf draagbaar
 • welk ondernemersbeleid heeft hier invloed op

Ons beleid is de risico’s, die u als ondernemer loopt, eerst in kaart te brengen. Samen met u na te gaan welke risico’s eigenlijk door u zelf beheersbaar gemaakt kunnen worden. En welke niet. Welke koppelingen gemaakt kunnen worden met andere regelingen. En dat vervolgens nauwkeurig af te stemmen met uw accountant.
Want de meeste ondernemers willen ondernemer zijn. Wij stellen u daar graag, met een uiterst overzichtelijk pakket diensten, toe in staat.

Werkgeversverzekeringen

In uw hoedanigheid van werkgever heeft u te maken risico’s op het personeelsvlak die de continuïteit van uw onderneming in gevaar kunnen brengen. Denkt u hierbij aan het korte ziekteverzuim, maar ook aan onverhoopt langdurig ziekteverzuim.
We zijn u graag van dienst. Met maatwerk.

Particulier

Gezin

 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Rechtsbijstand verzekering
 • Ongevallen verzekering
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Uitvaartverzekering
 • Arbeidsongeschiktheid

Vervoer

 • Autoverzekering
 • Motorverzekering
 • Brom/snorfiets verzekering
 • Caravanverzekering

Woning

 • Woonhuis (opstal) verzekering
 • Inboedelverzekering

Vakantie

 • Doorlopende reisverzekering
 • Annuleringsverzekering
 • Pleziervaartuigen verzekering

 • AFM