Verzekeringen en Hypotheken
Meer nieuws op nu.nl

Hypotheken

Voor particulieren en Ondernemers

Hypotheekadvies Stappenplan

disciplines_stappenplan

Annuïteitenhypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten gedurende de hele looptijd in principe gelijk. Door de jaren heen verandert de opbouw van de maandlasten wel. In het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing en aan het eind is dat precies andersom. Doordat u steeds minder rente betaalt, wordt het belastingvoordeel steeds minder. Met als gevolg dat uw netto maandlasten geleidelijk zullen stijgen.

De Lineaire hypotheek

Deze hypotheekvorm lijkt op een annuïtaire hypotheek met één belangrijk verschil; de maandlast daalt gedurende de looptijd. Kenmerk van een lineaire hypotheek is dat de aflossing gedurende de looptijd gelijk blijft. Daardoor betaalt u steeds minder rente en wordt het belastingvoordeel steeds minder, met als gevolg dat uw bruto en netto maandlasten geleidelijk zullen dalen.

Aflossingsvrij

Bij deze hypotheekvorm lost u niet af, waardoor u een lagere maandlast hebt. U betaalt namelijk uitsluitend rente en geen inleg of premie voor het opbouwen van vermogen. Het nadeel is dat de hypotheek niet is afgedekt met aflossing of een verzekering.

Bankspaarhypotheek

In vergelijking met de traditionele spaarhypotheek is er bij de bankspaarhypotheek geen sprake van sparen met een levensverzekering, maar gewoon via een geblokkeerde spaarrekening (SEW) of een geblokkeerde beleggingsrekening (BEW) die gekoppeld is aan de hypotheek.

Spaarhypotheek

U spaart binnen de kapitaalverzekering met een rendement dat gelijk is aan het rentetarief dat u betaalt voor uw hypotheek. Een belangrijk voordeel hiervan is de ingebouwde rente dempende werking in geval van rentewijzigingen. Stijgt de hypotheekrente, dan daalt de verzekeringspremie. De rente over het spaarkapitaal stijgt namelijk mee met de hypotheekrente.
Bij de beleggingshypotheek belegt u de periodieke verzekeringspremie en bouwt u daarmee een kapitaal op voor de aflossing van een hypothecaire lening. Omdat u belegt, hebt u geen zekerheid over de eindwaarde aan het einde van de looptijd. De beleggingsopbrengst kan zowel hoger als lager zijn dan verwacht.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is een lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Uitgangspunt bij het overbruggingskrediet is dat u een lening kunt krijgen ter hoogte van de geschatte overwaarde van uw oude, te verkopen woning onder aftrek van de daarvoor te maken lasten.

  • AFM